Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8353 c7be 500
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viagrovly grovly
Chodzi o to, że jak dziewczyna wie, że jest ładna, to już nie jest ładna. Ona tak się wtedy zachowuje, robi takie miny, pyszni się, nadyma i ośmiesza, że przestaje być ładna. Ładne są tylko te dziewczyny, które myślą, że nie są ładne.
— Yellow Bahama W Prążki (2009)
Reposted fromstonerr stonerr viagrovly grovly
1542 b2f7 500
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou viaune-raconteuse une-raconteuse
7286 8392 500
Reposted fromoutoflove outoflove viagrovly grovly
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viagrovly grovly
2715 e2cb 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
8167 9511 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaanything anything
8581 7c62
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaanything anything
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
— tak
Reposted fromWrongway Wrongway viayourheartbeat yourheartbeat
4083 711b 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viastylish stylish
1321 7e1f 500
Reposted fromtfu tfu viaanything anything
3634 c82c
Reposted fromdailylife dailylife viasweetchocolate sweetchocolate
Reposted frommr-absentia mr-absentia viacats cats
1061 1ccd
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaopheliac opheliac
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
8465 dd36
Reposted fromnyaako nyaako viayourheartbeat yourheartbeat
W życiu musimy się pożegnać z wieloma rzeczami. Nie dlatego, że chcemy. Życie po prostu tak jest skonstruowane. 
Żegnamy się z dzieciństwem.
Z młodością.
Ze złudzeniami.
Witamy ze strachem.
Nie potrafimy zapominać. Całymi latami przeżywamy, co by było gdyby. Liczymy na cud. Że spotkamy kogoś i ten ktoś nas uratuje i miłość będzie taka, jak na amerykańskich filmach. Że spadnie jebany meteoryt i wszystko się zmieni. Albo wygramy w Lotto. A chodzi o to, aby stanąć w obliczu prawdy:
Kim już nie będę.
Ale kim mogę być?
Co straciłem.
Ale co mogę zyskać?
— Piotr C.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl