Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
werczi
Nigdy nie kłóć się w łóżku. Możesz się w nim godzić. Pilnuj, żeby to, co ze świata, nie wchodziło między Was przynajmniej tam. Noc ma być czuła.
Reposted byzouza zouza
werczi
6022 bb3d
Reposted fromcalifornia-love california-love
7670 826b
Reposted fromtron tron viacats cats
werczi
werczi
8269 c746
Reposted fromcalifornia-love california-love
3652 d79e 500
Reposted frombpash89 bpash89 viacats cats
werczi
3157 c836
Reposted fromlittlebreath littlebreath viabawisa bawisa
werczi
Kobiecie, żeby się zakochać nie potrzebna ładnych oczu czy wysokiego prestiżu. Żeby kobieta się zakochała potrzeba szczerych chęci, sposobu traktowania jej tak jak nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Patrzenia na nią w ten sposób, jakby nic poza nią nie istniało.
Reposted frommefir mefir viabawisa bawisa
werczi
8214 5256
Reposted fromlistlessness listlessness viabawisa bawisa
werczi
Reposted fromoll oll viabawisa bawisa
werczi
Reposted frommefir mefir viabawisa bawisa
werczi
8019 845e 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabawisa bawisa
werczi
5261 e8c9
Reposted fromktosiowa ktosiowa viabawisa bawisa
werczi

Wszystko bardzo przeżywam. Jak nie mam swoich zmartwień, biorę na siebie czyjeś, jak nie mam czyichś, to martwię się o cały świat.

— Wacława Myśliwska
werczi
6467 fd8b 500
Reposted frommessinhead messinhead viapetitdaisy petitdaisy
werczi
7289 df66 500
"Kto zabrał mój ser?" Spencer Johnson vol.2
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viapetitdaisy petitdaisy
werczi
7444 a6da 500
Reposted frommelodyjna melodyjna viapetitdaisy petitdaisy
werczi
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapetitdaisy petitdaisy
2913 56f6 500
werczi
0453 c124
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viapetitdaisy petitdaisy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl