Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
werczi
2536 c376 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatea tea
werczi
5376 db67
werczi
Może prawdziwe uczucie to nie nagły płomień, trzęsienie ziemi. Może wystarczy dotknięcie dłoni, silny uścisk ramion, łagodny głos. I może nie od razu zmienia świat, a jedynie dwa życia na lepsze, trochę spokojniejsze i nie tak strasznie samotne.
— L. Unger
Reposted fromswojszlak swojszlak viayourheartbeat yourheartbeat
werczi
5675 b8c9
werczi
3517 640a 500
3426 df6e
Reposted fromfreakish freakish viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
werczi
3641 b6d1
werczi
0630 053a
Reposted fromcalifornia-love california-love
werczi
1157 fe4f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish
werczi
5403 c36a
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
werczi
3672 055f 500
werczi
6691 5d37 500
Reposted byover-land over-land
werczi
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Reposted fromday11shadow day11shadow viahalfinlove halfinlove
werczi
0477 b708
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viastylish stylish
werczi
3492 1fed 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
werczi

A teraz pójdę zrobić sobie herbaty, bo usycham z niezdecydowania, zawahania, niepewności, rozczarowania, nadmiaru obowiązków, tęsknoty i niewytłumaczalnego uszczerbku na psychice.

— Autor nieznany
werczi
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
Reposted fromlakonika lakonika viabylejaka bylejaka
werczi
8591 464e
Reposted fromodejdz odejdz viabylejaka bylejaka
werczi
werczi
I want to be held and feel fingers running through my hair -g
Reposted fromdiebitchdie diebitchdie viacouples couples
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl