Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7795 7a85 500
Reposted fromdusix dusix viaobarzana obarzana
4894 b61d
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaobarzana obarzana
2936 c9b7 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
"Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek."


_________________________________________________________________

every single day.
— Elisabeth Gaskell
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. (...) A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.
— Alex Marwood
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaune-raconteuse une-raconteuse
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasowaaa sowaaa
5747 76f0 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
7570 dda1
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viacats cats
2249 8d1c
Reposted fromdivi divi viastoryofmylife storyofmylife
4130 8010 500
Reposted fromohhh ohhh viastoryofmylife storyofmylife
Najlepszy sposób, żeby zaintrygować faceta, to zniknąć.
— Plotkara
8262 23cf 500
Reposted fromkaiee kaiee viaanything anything
(...) zamiast tego wszystkiego, mieć pewność.
— Zbigniew Kruszyński - "Kurator"
Reposted fromIriss Iriss viayourheartbeat yourheartbeat
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
0242 8f1d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl