Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
"Nikt mi nigdy nie mówił, że smutek wywołuje podobne reakcje jak strach. Nie boję się, ale moje doznania są takie, jakby mnie strach ogarnął. Czuje ściskanie w żołądku, nie mogę sobie znaleźć miejsca, ziewam. I ciągle dławię w sobie łzy (...)
Niewidzialna zasłona odgradza mnie od świata. Z trudem rozumiem, co ktoś do mnie mówi. Lub raczej ciężko mi chcieć to zrozumieć. Takie to nieciekawe. A jednak pragnę mieć wokół siebie ludzi. Boję się chwil, kiedy dom jest pusty."
-C.S.Lewis, Smutek, Kraków 2009

a szczególne kiedy w tym domu nie ma Ciebie, ogarnia mnie paraliż. Kocham i tęsknie to jedyne co mam w głowie, strach, żal, niemoc i ogromny smutek dotrzymują kroku... proszę pomóż, bo sama nie dam rady !
4169 3e09
Reposted bykhabarakhnotyourstrawberry
4168 41c6 500
Reposted bysmokeshe smokeshe
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Jak wygląda dzisiaj Twoje szczęście?
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viawakemeupx wakemeupx
9080 c596 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx
2884 bf06
Reposted fromsoulforme soulforme viamikrokosmos mikrokosmos
Czuję się połknięta, przetrawiona i wytrawiona z godności, a potem zwymiotowana. To boli, tak bardzo, że niekiedy wyję z bólu.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viamikrokosmos mikrokosmos
5189 3bf6 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viawakemeupx wakemeupx
6142 2640 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viaanything anything
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"
8649 9ffe 500
Reposted fromkrzysk krzysk viacats cats
Tam gdzie jest cisza, pojawiają się myśli, poczucie winy, smutek, ból serca, żal, wszystko przelewa się przeze mnie bez końca, aż nie mogę złapać oddechu, poruszyć się, mówić, wydostać się spod przygniatającego mnie ciężaru.
— Jasinda Wilder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyslowyzlew myslowyzlew
4289 d172
Reposted fromursa-major ursa-major
9241 4a51 500
Reposted fromelles elles viaBilora Bilora
6667 42e4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawakemeupx wakemeupx
Gdzie idziesz? Weź mnie też
Jedyne czego chcę
To mieć widok na Twój dzień
— Kortez - Dobrze, że Cię mam
0114 b773 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viafakingkrejzi fakingkrejzi
3908 a4a2
Reposted fromSukkie Sukkie viawakemeupx wakemeupx
3054 ec6a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasowaaa sowaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl