Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9834 5d60
Reposted from4777727772 4777727772 viacats cats
4603 ef42
Reposted fromniewychowana niewychowana viagrovly grovly
7483 4df3
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viagrovly grovly

- Noc jest właśnie najlepszą porą na rozmowy,
czyżby pan o tym nie wiedział? (...)

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromyourtitle yourtitle viahalfinlove halfinlove
6395 bac3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
9494 fd97
Reposted fromEtnigos Etnigos
3024 84e0 500
Reposted frommesoute mesoute viagrovly grovly
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromintotheblack intotheblack viagrovly grovly
0792 decd
Reposted fromkarahippie karahippie viagrovly grovly
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viagrovly grovly
3212 43fa
Reposted fromoutoflove outoflove viastoryofmylife storyofmylife
0315 fe75 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viahalfinlove halfinlove
4483 4ca9 500
Reposted fromkarahippie karahippie viagrovly grovly
3576 788b
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagrovly grovly
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viagrovly grovly
5751 4c39 500
Coś ci powiem na ucho: najważniejsza jest czułość. Ani jędrne pośladki, ani piękna dusza, ani księżyc w pełni.
— Osiecka
Reposted fromkawainka kawainka viathenatuss thenatuss
2683 7ffb
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viathenatuss thenatuss
3175 35a8
Poświatowska Halina
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viathenatuss thenatuss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl